Juridiska villkor

Juridiska villkor

På denna webbsida har vi nöjet att introducera dig till Vink essåplast Group och Vink Gruppen. Innan du besöker webbsidan ber vi dig att ta notis om vår ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy - Användning betyder att du accepterar och samtycker.

 

Upphovsrätt

Du är välkommen att hämta/använda material från denna webbplats för icke-kommersiella och privata ändamål, under förutsättning att du respekterar och behåller alla upphovsrätter. Det innebär att allt innehåll såsom texter, varumärken, illustrationer och grafik skyddas av svensk upphovsrätt. Du får bara använda/hämta material från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Att kopiera, duplicera, överföra, sälja, vidarebefordra, lagra eller på annat sätt distribuera material från vår webbplats i offentligt eller kommersiellt syfte är förbjudet utan skriftligt medgivande från Vink essåplast Group AB. Otillåten användning av webbplatsens innehåll är förbjudet genom tillämplig lagstiftning och kan medföra straffbart och ekonomiskt ansvar.

 

Varumärken

Varumärken och logotyper på denna webbplats tillhör Vink essåplast Group AB och dess partners. Inget av webbplatsens innehåll skall anses vara en delning av varumärken eller en outtalad överenskommelse om att använda varumärken i fråga utan skriftligt medgivande av Vink Holding Ltd.

Disclaimer

Vi strävar efter att den information som tillhandahålls på vår webbplats är korrekt och aktuell. Vink essåplast Group AB förbehåller sig dock rätten att när som helst ändra information och produktspecifikationer på webbplatsen, och lämnar ingen som helst garanti för dess korrekthet. Vink essåplast Group tar inte ansvar för förlust, skada eller besvär orsakade av fel eller bristfällig information i innehållet på webbplatsen.

Webbplats optimering
Webbplatsen är optimerad för den senaste versionen av webbläsarna Internet Explorer och Firefox. Till vissa interaktiva funktioner på webbplatsen används Flash, vilket kräver den senaste versionen av Flash Player. Installera det gratis från webbsidan för Adobes Flash Player www.adobe.se. Vissa hämtningar kräver Adobe Acrobat reader. Den finns att hämta på www.adobe.se.

© 2012 Vink essåplast Group AB. Alla upphovsrätter förbehålls.
 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies