PAI - polyamidimid

Användningsområde

PAI - Torlon används speciellt till hårt belastade maskindelar och delar som utsätts för, förutom hård belastning, även höga temperaturer. I motordelar som t.ex kolvar, kolvringar, ventiler etc. har man med stor framgång ersatt konventionella material med PAI. Materialet kombinerar mekanisk styrka och dimensionsstabilitet på ett sätt som gör materialet speciellt lämpligt för motor- och maskinkonstruktioner samt till elektriska komponenter. Sammanfattningsvis används PAI i huvudsak till följande applikationer:

 

- Kolvar

- Kolv- och tätningsringar

- Ventildelar

- Styrvingar för kompressorer

- Lager i skrivare

- Maskindelar som kräver hög temperatur- och nötningsbeständighet 
 

Egenskaper:
 • Mycket hög maximalt tillåtna driftstemperatur i luft (250 grader C kontinuerligt)
 • Hög mekanisk styrka och styvhet i ett brett temperaturområde. 
 • Extremt hög dimensionsstabilitet upp till 250 grader C. 
 • Extremt goda slit- och friktionsegenskaper. 
 • Utomordentlig UV-resistens 
 • Beständig mot radioaktiv strålning - gamma- och röntgenstrålar.
 • Låg självantändlighet
 • Hög mekanisk styrka
 • Hög utmattningskoefficient

 

PAI rekommenderas inte vid:

 

 • Användning i fukt.
 • Användning tillsammans med aggressiva kemikalier.

Avisering om valutajustering

13-06-2019

Med anledning av den svenska kronans fortsatta försvagning gentemot Euron tvingas vi att uppdatera våra materialprislistor
med en valutajustering på +4% per den 1 juli 2019.

Den svenska kronans växelkurs ligger utom vår kontroll och med hänsyn till den rådande situationen hoppas vi på Er förståelse
för vårt agerande och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Vänligen kontakta oss om ytterligare information önskas.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies