Nyheter

Valutajustering per 1 juni 2018

08-05-2018

Med anledning av den svenska kronans försvagning gentemot Euron under våren, tvingas vi att uppdatera våra prislistor genom en valutajustering med 7% per den 1 juni 2018.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ytterligare valutajusteringar såvida inte den svenska kronan åter stärks gentemot Euron inom det snaraste.

Med hänsyn till den rådande situationen hoppas vi på Er förståelse för vårt agerande och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete. Vänligen kontakta oss om ytterligare information önskas.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies