Nyheter

Prishöjning per 15 mars!

20-02-2017

Under de senaste månaderna har den globala marknaden kännetecknats av stigande råmaterialpriser i kombination med allt längre leveranstider. Denna utveckling har resulterat i ökade halvfabrikatspriser, varpå vi kommer att justera våra priser på följande material per den 15 mars 2017. Våra gällande prislistor kommer att uppdateras på vår hemsida den 15 mars 2017.
 

 Material       VSE prishöjning per 2017-03-15
 ABS 7 %
 PS 9 %
 PA 8 %
 POM 8 %
 PET-P 5 %
 PEHD 7 %
 PP 7 %
 PVC Ind 3 %
 PVDF 4 %
 PMMA plattor 9 %
 PC plattor 6 %
 A-PET / PET-G 5 %
 ACM 3 %
 PS-Foam 6 %


Vi får tydliga indikationer från den internationella marknaden på att dessa prisstigningar tyvärr förmodligen inte är de sista. Vi kommer att hålla den svenska marknaden informerad om utvecklingen på vår hemsida.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies