Nyheter

Beställ vår nya pärm med plaster för skylt- och belysningsbranschen!

18-04-2013

Som ett led i den ökade efterfrågan på plaster för skylt och belysning har vi nu tagit fram en helt ny pärm med de olika plastmaterialen som lämpar sig för skylt och belysning. Plasterna presenteras per användningsområde t.ex LED-material, opala material, kantbelysnings material etc. Längst bak finns ett leveransprogram med storlekar, färger etc..

Jag skulle gärna vilja ha den nya pärmen!

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies