Nyheter

Avisering om valutajustering

13-06-2019

Med anledning av den svenska kronans fortsatta försvagning gentemot Euron tvingas vi att uppdatera våra materialprislistor
med en valutajustering på +4% per den 1 juli 2019.

Den svenska kronans växelkurs ligger utom vår kontroll och med hänsyn till den rådande situationen hoppas vi på Er förståelse
för vårt agerande och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Vänligen kontakta oss om ytterligare information önskas.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies