Miljö & kvalitet

Miljö

Vårt miljöarbete är ständigt pågående och vi är miljöcertifierade enligt ISO14001:2015, och vår miljöpolicy innebär att...
 

 

Ladda ner vårt miljöcertifikat

 

 • Vi jobbar för att alla på vårt företag ska känna att miljöarbetet är allas ansvar och framtid.
 • Vi följer de lagar och krav som berör oss i miljölagstiftningen.
 • Vi arbetar för att förebygga föroreningar och minska miljöpåverkande avfall.
 • Vi följer ständigt utvecklingen av plastråvaror och limmer, som används vid plastbearbetning och tar hänsyn till miljöpåverkan vid inköp.
 • Vi tar även hänsyn till miljöpåverkan och miljökrav vid val av transportörer. Vi har ett ständigt pågående arbete med att ta hand om vårt avfall på ett mer miljöanpassat sätt och öka andelen avfall som går till återvinning.

 

 

 

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är att erbjuda felfria produkter och tjänster till våra kunder i rätt tid och till rätt pris.

Vi arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 som innebär att vi förbinder oss att...

 

 • Utveckla och förbättra Kvalitetsledningsystemet
 • Ständigt förbättra effektiviteten i Kvalitetsledningsystemet
 • Förbättra kundtillfredsställelsen 
 • Säkerställa att kundernas behov och förväntningar är fastställda och uppfyllda i målet att uppnå kundtillfredsställelse. 
 • Kommunicera genom företaget nodvändigheten av att uppfylla kundernas behov och gällande lagar. 
 • Implementera Kvalitetspolicyn och dess mål. 
 • Utföra ledningens genomgångar av effekten och införandet av Kvalitetsledningssystemet.
 • Försäkra att resurser finns tillgängliga
 • Strukturen av kvalitetsledningsystemet definieras i kvalitetssäkringsmanualen.
 • Att all personal förstår kraven i kvalitetspolicyn och håller sig till innehållet i kvalitetssäkringsmanualen.
 • Att företaget ständigt mäter och inför förbättringar när så kan ske.

 


Ladda ner vårt kvalitetscertifikat
 Snart öppnar Sign & Print 2019

24-01-2019

Vad kommer vi att synas med på mässan?
 - Vi bygger ju vår monter helt i våra egna material med fokus på printade lättviktslaminat, grafiska folier och kantbelysning av akryl. Hela vår monter är ett showroom av våra produkter kan man säga.

Vilka nyheter kommer vi att visa?
- Vi kommer bland annat att visa den nya produkter Stadur Magnetic som en magnetisk lättviktsskiva för snabbt utbyte av budskap och som är enkel att printa och skära. Dessutom kommer vi att visa upp vikten av att välja rätt akryl för belysning av en skylt. Många kommer nog att förvånas av hur viktigt det är och hur stor skillnad det kan bli.

Vad har vi för förhoppningar på mässan?
- Vi har inte ställt ut tidigare och hoppas att genom mässan nå nya kunder som inte känner till att vi har hela spektrat av material med plastplattor, folier och lättviktsmaterial. Dessutom vill vi nå ut med vår egen bearbetning som skylttillverkare kan utnyttja.

Maria Wernby
Mässansvarig Vink essåplast 

Ladda ner din gratis entrébiljett här!

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies