PETP - polyethylenterepthalat
 

Användningsområden

Delkristallinsk PETP har tack vare en bra kombination av mekaniska, termiska och elektriska egenskaper, ett mycket brett användningsområde. Delkristallinsk PETP och den modifierade kvalitén PETP TX, används ofta inom mekanisk konstruktion. Särskilt där det för plast rör sig om relativt starkt belastade element, kombinerat med krav på dimensionsstabilitet, låg friktion och liten nötning. Detta är krav som ofta ställs på applikationer som lager, kugghjul, rullar och liknande maskinella komponenter. PETP används ofta i elektrisk och elektronisk utrustning, tack vare bra elektriska egenskaper kombinerat med bra termisk stabilitet och mekanisk styrka.
 

 

Amorft PET används där det krävs ett material med hög transparens och bra hållbarhet. Typiska användningsområden är, termoformade displayer, behållare för livsmedel, avskärmning av maskiner samt utrustning för förvaring och sterilisering (ETO och gammastrålar, inte ånga) av medicinska instrument och utrustning.


Delkristallinsk PETP kännetecknas av följande egenskaper:

 • God styrka och styvhet
 • Låg krypbeständighet (liten kallflytning) 
 • Stor dimensionsstabilitet (liten fuktabsorbtion och låg termisk utvidgningskoefficient).
 • Hård och polerbar yta.
 • Gynnsamma friktions- och slitegenskaper
 • Goda elektriska egenskaper 
 • Hög kemikalieresistens 
 •  

  Finns som följande kvaliteter:

  PET-P Natur

  PET-P TX (självsmörjande)

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies