PEI, PSU, PPSU - polyetherimid, polysulfon, polyphenylsulfon

Användningsområden

Denna materialgrupp används ofta inom medicin-, elektronik- och livsmedelsindustrin.
Som exempel på applikationer kan nämnas, komponenter i mjölkmaskiner, pumpar och ventiler. Komponenter i sjukhusapparatur och analysinstrument. Elektriska isolatorer, hydrauliska komponenter och handtag till tandläkar- och operationsapparater.


Egenskaper:
  • Hög maximal driftstemperatur i luft, 180 grader C, 170 grader C och 150 grader C för PPSU, PEI och PSU. 
  • Hög mekanisk styrka och styvhet över ett brett temperaturområde. 
  • Hydrolysresistent, kan autoklaveras. 
  • Hög seghet även vid låga temperaturer. 
  • God dimensionsstabilitet.
  • Motståndskraftigt mot radioaktiv strålning - gamma och röntgen strålar.
  • Goda elektriska och dielektriska egenskaper. 
  • Livsmedelsgodkänd 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies