Reynodual - aluminiumkomposit

Reynodual är en ny typ av produkt. Det är en lackad dubbel aluminiumplåtpanel för fasader med höga krav på teknik, utseende, brand och miljö. Panelen ger möjligheter att skapa komplexa former för ett attraktivt och kreativt utseende. Panelen består av två aluminiumplåtar, sammanbundna med en total tjocklek på 3 mm.

Reynodual garanterar god vindmotstånd och uppfyller de stränga brandskyddskraven i EN-13.501-1, klass A2. Detta gör den idealisk för fasadprojekt så som:

 

 • Höghus
 • Industribyggnader
 • Offentliga byggnader
 • Tunnlar, tåg- och tunnelbanestationer
 • Flygplatser
 • Hotell, sjukhus och köpcentra
 • Stadion
 •  

  I händelse av brand är det icke brännbart och påvisar ingen annan aktivitet. Ingen toxisk gas kommer ut, vare sig i händelse av brand eller under materialets livscykel. Den påverkar inte miljön!

  Skivan finns i bredderna: 1000 mm, 1250 mm och 1500 mm och längder på upp till 6 meter.

   

  Ladda ner infoblad om Reynodual här

Ladda ner teknisk info här


 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies